thePixa -sovellus

 

Optinen läsnäoloilmaisin Pixa P360 KNX tunnistaa erot valvottavissa tiloissa ja käsittelee niihin liittyvät tiedot. Pixa tunnistaa, kuinka monta kohdetta valvonta-alueella on, ja laskee ne.

Mikäli thePixa on paritettu thePixa sovelluksen kanssa, seuraavat toiminnot ovat saatavilla:

 • Tunnistusnäyttö (ruudukko)
  Liikkeet (vihreä) tai läsnäolot (punainen), joita optinen läsnäolotunnistin parhaillaan arvioi, näytetään. Kävelevät ihmiset tunnistetaan liikkuviksi, ja istuvat ihmiset läsnäoloksi.
  Huom!: Turvallisuusseurannan takia voi tapahtua, että liike näytetään lyhyen aikaa pidempään kuin sitä todella suoritetaan. Tämä viiveaika riippuu menneistä liikkeistä, eikä sitä voida muuttaa.


 • Läsnäolotilasto
  Graafinen näyttö käyttöasteesta ja käyttötiheydestä viimeisen seitsemän päivän aikana erikseen kullekin vyöhykkeelle:
  - Käyttöaste: Vyöhykkeen käyttöaste tunnissa prosentteina
  - Käyttötiheys: Vyöhykkeen käyttö tunnissa prosentteina

 • Lämpökartta
  Graafinen näyttö tallennetuista liikkeistä määrätyn ajanjakson ajan. Vienti .csv-tiedostona mahdollista.

 • Parametrit
  Seuraavat toiminnot näytetään ja niitä voidaan säätää:
  - Todellinen lämpötila / lämpötila-vertailu
  - Todellinen valoisuus alueittain / valoisuuden säätö alueittain
  - Asennuskorkeus
  - Anturin herkkyys
  - Tilan määrittely

 • Ohjauskomennot
  Seuraavat toiminnot voidaan aktivoida:
  - Opetustoiminto
  - Ohjelmointitilan valinta
  - Testitilan valinta
  - Tehdasasetusten palautus
  - Läsnäoloilmaisimen laiteohjelmiston päivitys

 • Alueet
  Lisätään ja muokataan enintään kuusi leimattua aluetta. Rajoitettu alue voidaan lisätä kullekin alueelle olemassa olevien mahdollisten häiriölähteiden tukahduttamiseksi.

 • Salasanasuojaus
  Pääsy optiseen läsnäolotunnistimeen voidaan suojata antamalla salasana