KNX - yksinkertaisesti joustava ja tulevaisuudenkestävä

Mitä on KNX? Teknologia ja sen monipuoliset mahdollisuudet

Oli kyse sitten kouluista tai erilaisista hallinto- ja toimistorakennuksista, hoitolaitoksista, museoista, hotelleista tai jopa yksityiskodeista - KNX tuo niihin lisäarvoa. KNX-järjestelmien etuna on niiden monipuolisuus. Kaikki rakennuksen toiminnot voidaan verkottaa, ohjelmoida ja ohjata KNX-järjestelmien avulla. Alkaen lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja huoneilmaston säädöstä, valaistuksesta ja varjostuksesta aina hälytys-, turva- ja tietojärjestelmiin. Kaikkia näitä toimintoja voidaan ohjata automaattisesti älykkäiden antureiden avulla, manuaalisesti huoneissa olevilla käyttölaitteilla tai keskitetysti visualisoinnin avulla - talossa tai  älypuhelimilla tai tableteilla.


Theben, KNX ja KNX Association - "kenttäväylä" ja sen tarina

KNX on lyhenne sanoista "Konnex" tai "connectivity" (yhteys), ja se on kiinteistöautomaatioväylä. KNX syntyi eurooppalaisten organisaatioiden EIBA, EHSA ja BCI yhdistymisestä, jonka tavoitteena oli yhteinen standardi tuolloin käytössä olleille erilaisille väylille. Nykyään KNX on maailmanlaajuinen koti- ja kiinteistöautomaation standardi (ISO/IEC 14543). Maailmanlaajuisesti 190 maassa on yli 100 000 koulutettua KNX-partneria. KNX-tekniikan kehitystä säätelee ja määrittelee KNX Association, johon kuuluu nykyään yli 500 yritystä maailmanlaajuisesti. KNX tarkoittaa siis suuria mahdollisuuksia ja tulevaisuuden turvallisuutta. Theben oli yksi perustajayrityksistä, ja johtokunnan jäsenenä se vaikuttaa aktiivisesti KNX-teknologian jatkokehitykseen edelleen. Lisäksi olemme olleet KNX-teknologiakomitean jäsen vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2019 Theben toi ensimmäisenä valmistajana markkinoille Data Secure -standardin mukaiset KNX-RF toimilaitteet. Theben - asiantunteva kumppani kaikissa KNX-järjestelmiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoa tästä www.knx.org

KNX-anturit ja KNX-toimilaitteet: Miten kaikki kytkeytyy toisiinsa

KNX-järjestelmät muistuttavat antureilla ja toimilaitteilla varustettua hienoa hermostoa. Kaikki, mitä anturit havaitsevat, välitetään käskyinä toimilaitteille. Toimilaitteet puolestaan käynnistävät halutun toiminnon: Ne sytyttävät valot kun on liian pimeää, lämmittävät kun on liian kylmä, ja ohjaavat kaihtimia kun aurinko häikäisee liikaa. Topologia on kohdekohtaisesti vaihteleva: väylässä alue-, linja- ja segmenttiyhdistimet ovat mahdollisia.

Ratkaisevaa on, että kuluttajien sähkönsyöttö on erillään KNX-asennuksesta. Kun tavanomaisessa asennuksessa ohjaus ja sähkönjakelu on kytketty toisiinsa, KNX-toimilaitteet kommunikoivat oman linjaverkkonsa kautta. KNX-järjestelmän väylä on jaettu osiin, niin sanottuihin linjoihin, ja se on jäsennelty hierarkkisesti. Linjat liitetään loogisesti ja fyysisesti toisiinsa linja- tai aluekytkimillä. Kussakin linjassa voi olla enintään 256 toimilaitetta. Toimilaitteiden enimmäismäärä riippuu käytetystä virtalähteestä ja yksittäisten toimilaitteiden virrankulutuksesta.

15 KNX-linjaa muodostaa alueen, ja 15 aluetta voidaan yhdistää toisiinsa alueyhdistimillä, niin sanotun galvaanisen erottimen ("backbone"), avulla. Järjestelmäkomponentteja lukuunottamatta yhteen järjestelmään voidaan asentaa jopa 58 384 KNX-toimilaitetta.

Grafik KNX System 520x293 EN 

ETS - ohjelmisto jokaiseen KNX-järjestelmään

KNX-väylälaitteiden välinen viestintä tapahtuu datasanomien avulla. Yksittäisten toimilaitteiden välinen jako ja toimintojen konfigurointi tehdään niin sanotulla ETS:llä, "Engineering Tool Software" -ohjelmistolla.

KNX Association on luonut ETS:n, ja sitä kehitetään jatkuvasti. Se on kaikkien KNX-asennusten yhteinen perusta. Kaikkien KNX-laitteiden on oltava riippumattomien instituutioiden sertifioimia. Onnistuneen sertifioinnin jälkeen laitekohtaiset tiedot voidaan tuoda ETS:ään. Näin KNX-asennukset voidaan tehdä valmistajista riippumatta.

KNX-järjestelmän ETS-ohjelmointi on erittäin monipuolista, - sillä milloin, missä ja mitä pitäisi tapahtua - on ehdottomasti monimutkainen tehtävä, joka vaatii ennakointia ja joustavuutta. KNX:n etuna on se että järjestelmän toiminnot voidaan ohjelmoida ETS:llä milloin tahansa uudelleen.

KNX Data Secure

Turvallista! Kiitos KNX Data Secure:n

Kun verkottumisaste älyrakennuksessa kasvaa, myös yksittäisten järjestelmien turvallisuusvaatimukset kasvavat. KNX Association vastaa tähän "KNX Data Secure" -standardilla. Theben toi jo vuonna 2019 ensimmäisenä valmistajana markkinoille Data Secure -standardin mukaiset KNX-RF toimilaitteet. Nykyään laajasti Thebenin KNX-tuotteet tukevat KNX Data Secure -standardia ja tarjoavat siten maksimaalisen suojan tietojen väärinkäyttöä vastaan.

KNX technology

KNX:n edut lyhyesti:

  • Monimutkaisten vaatimusten suunnittelun yksinkertaistaminen ja työmäärän vähentäminen
  • Eri järjestelmien yhdistäminen
  • Avoin muutoksille ja laajentumiselle
  • Rakennuksen toimintojen keskitetty visualisointi ja ohjaus mahdollista
  • Pienemmät käyttö- ja energiakustannukset
  • Enemmän asumismukavuutta energiatehokkaasti
  • Maailmanlaajuisen KNX-standardin ansiosta erittäin varma investointi ja turva tulevaisuudelle