Kestävyyden ohjaamana

Strategiamme ja toimintamme kohti vihreämpää maailmaa

Olemme vahvasti omistautuneita vastuullisuudelle, huolehtien sekä luonnosta että tulevista sukupolvista. Tästä syystä kestävän kehityksen periaate on tiukasti integroitu toimintaamme. Selkeä esimerkki tästä sitoutumisesta ilmenee käsitteessämme "Ihmislähtöinen Kiinteistöautomaatio", missä keskiössä on ihminen itse rakennuksen sijaan.

Tavoitteenamme on luoda tasapainoinen märää teknologiaa vastaamaan ihmisten tarpeita, samalla optimoiden energiansäästömahdollisuudet ja tekemään rakennuskannasta kestävämmän tulevaisuutta ajatellen. Tällä tavalla tavoittelemme ympäristövaikutusten minimoimista ja pyrimme luomaan tiloja, jotka ovat entistä parempia, terveellisempiä ja ekologisempia elämää varten.

"Rakennus- ja kiinteistöala on yksi maailman suurimmista CO2-päästöjen aiheuttajista, ja nyt on aika ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin suuren energiantarpeen ja CO2-päästöjen vähentämiseksi.""

Paul Sebastian Schwenk, toimitusjohtaja Theben AG

TITLE_FI_FI does not exist

Tavoitteena todellinen ilmastoneutraalius

Ilmastoneutraalius hiilidioksidipäästöjä kompensoimalla on yksi mahdollisuus edistää ympäristön hyvinvointia. Meidän käsityksemme "todellisesta" ilmastoneutraaliudesta menee kuitenkin askeleen pidemmälle. Ensisijainen tavoitteemme on minimoida CO2-päästöt niillä alueilla, joissa voimme vaikuttaa ja tehdä muutoksia omassa toiminnassamme. Vasta kun olemme ottaneet kaikki mahdolliset askeleet päästöjen vähentämiseksi, harkitsemme kompensointitoimenpiteitä.

TITLE_FI_FI does not exist

Energiaa oikeaan aikaan

Yrityksemme perustajan Paul Schwenkin lainaus on ohjannut meitä jo yli 100 vuoden ajan, eikä aihe ole menettänyt ajankohtaisuuttaan – päinvastoin. Tältä sivulta voit tutustua monipuolisiin energiansäästömahdollisuuksiin ja siihen, mitä teemme edistääksemme tätä asiaa.

TITLE_FI_FI does not exist

Tuotteen elinkaari

Tuotteillamme pyrimme tekemään huomisen rakennuksista ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä. Saavuttaaksemme tämän, huomioimme tarkasti jokaisen tuotteen elinkaaren osa-alueen: alkaen toimittajista ja kuljetusreiteistä, jatkuen komponentteihin ja käytettyihin materiaaleihin, ja ulottuen aina tuotantoprosesseista pakkauksiin ja kierrätykseen.

TITLE_FI_FI does not exist

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Kestävyys ja ekologinen monimuotoisuus ovat kysymyksiä, jotka koskettavat meitä kaikkia.  Ymmärrämme, että jokainen pieni panos on merkityksellinen, ja että me yhdessä voimme saavuttaa uskomattomia asioita. Uskomme yhteistyön voimaan ja haluamme olla osa ratkaisua näissä keskeisissä kysymyksissä.