Tavoitteena todellinen ilmastoneutraalius

Ilmastoneutraalius hiilidioksidipäästöjä kompensoimalla on yksi mahdollisuus edistää ympäristön hyvinvointia. Meidän käsityksemme "todellisesta" ilmastoneutraaliudesta menee kuitenkin askeleen pidemmälle. Ensisijainen tavoitteemme on minimoida CO2-päästöt niillä alueilla, joissa voimme vaikuttaa ja tehdä muutoksia omassa toiminnassamme. Vasta kun olemme ottaneet kaikki mahdolliset askeleet päästöjen vähentämiseksi, harkitsemme kompensointitoimenpiteitä.

Miksi emme tyydy pelkästään CO2-kompensointiin?

Koska tavoitteemme on saavuttaa todellinen ilmastoneutraalius Scope 1 ja 2 -luokissa. Päämäärämme on olla ilmastoneutraaleja vuoteen 2030 mennessä - tai jopa aikaisemmin.

Tavoitteenamme on olla ilmastoneutraali viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että haluamme vähentää omat päästöjämme niin paljon kuin mahdollista, ennen kuin turvaudumme kompensointitoimenpiteisiin. Sitoutumisemme ilmastonmuutoksen torjumiseen on vahva, ja teemme kaikkemme kestävän ja vihreän tulevaisuuden puolesta.