Tavoitteemme: todellinen ilmastoneutraalius

Ilmastoneutraalius hiilidioksidipäästöjä kompensoimalla on yksi mahdollinen lähestymistapa ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuitenkin meidän käsityksemme "todellisesta" ilmastoneutraaliudesta menee askeleen pidemmälle. Tavoitteenamme on ensisijaisesti minimoida CO2-päästöt siellä, missä meillä on vaikutusvaltaa ja mahdollisuus tehdä muutoksia omassa toiminnassamme. Vasta sitten, kun olemme tehneet kaikkemme päästöjen vähentämiseksi omassa toiminnassamme, turvaudumme kompensointitoimenpiteitä.

Miksi pelkkä CO2-kompensointi ei riitä meille?

Koska pyrimme todelliseen ilmastoneutraaliuteen Scope 1 ja 2-luokissa. Tavoitteemme: ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä. Tai aikaisemmin.

Tavoitteenamme on olla ilmastoneutraali viimeistään vuoteen 2030 mennessä, tai jopa aiemmin. Tämä tarkoittaa, että haluamme vähentää omat päästöjämme niin paljon kuin mahdollista, ennen kuin turvaudumme kompensointitoimenpiteisiin. Sitoutumisemme ilmastonmuutoksen torjumiseen on vahva, ja teemme kaikkemme kestävän ja vihreän tulevaisuuden puolesta.