Theben avaa Euroopan nykyaikaisimman tunnistinlaboratorion

Theben AG:n uusi "sensLAB"-tunnistinlaboratorio tarjoaa mahdollisuuden suorittaa toistettavia mittauksia standardoidussa ympäristössä. Tämä laboratorio sijaitsee yrityksen pääkonttorissa Haigerlochissa ja se on ollut täysmääräisessä käytössä helmikuusta lähtien. Tämä laboratorio on varustettu kattavilla mittalaitteilla, mikä mahdollistaa nopean ja itsenäisen passiivisten infrapunatunnistimien (PIR) tuotekehityksen testaamisen. "Oman mittauslaboratorion rakentamisen taustalla olivat lyhyemmät tuotekehitysajat ja kyky antaa nopea palaute jopa pienimpiin tuotemuutoksiin", kertoo Detection & Lighting -yksikön johtaja Robertino Saupp. Hän lisää, että laboratorio mahdollistaa myös säännöllisten laadunvalvontanäytteiden ottamisen suoraan tuotannosta.

"Lyhyemmät innovaatiosyklit ja tarkemmat mittaustulokset parantavat suunnitteluturvallisuutta."

Luotettavat tulokset testinukkejen avulla

Laboratorion laitteistot mahdollistavat kohti suoraan, poikittaisen kävelyn sekä istuma-aktiivisuuden mittauksen PIR-tunnistimien avulla, tunnistusalueen todistamiseksi.  Käyttöpaikan odotettavissa olevat ilmasto-olosuhteet voidaan tarkasti jäljitellä ja simuloida. Ihmisten sijaan mittaussarjassa käytetään nukkeja, jotka vastaavat 75 kg painavaa ja 1,75 m pitkää henkilöä. Määritellyn ympäristön lämpötilan lisäksi simuloidaan myös kehon lämpöä. Kolmessa eri koossa olevat nuket vastaavat erilaisia asennuskorkeuksia suhteessa 1:1, 1:2 ja 1:5. Lisäksi on erityinen pienemmille liikkeille tarkoitettu nukke, joka osoittaa läsnäolotunnistimien herkkyyden "heiluttavalla" käsivarrella ja 90° käännöksellä.

 

SensNORM:in mukaan luotu mittaussarja

Mittausvirheiden poissulkemiseksi ja luotettavien tietojen saamiseksi jokainen mittaus toistetaan kolme kertaa. Standardoidut mittaukset suoritetaan sensNORM:n spesifikaatioiden mukaisesti varmistaen, että suunnittelijat hyötyvät eri tuotteiden paremmasta vertailukelpoisuudesta.  Projekteissa joissa on erityisvaatimuksia, kuten poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja, voimme tarjota asiakkaillemme mittaussarjoja jotka vastaavat näitä erityisiä skenaarioita ja siten todentavat tuotteiden toimivuuden. Uuden laboratorion automatisoidut mittaussarjat korvaavat aikaa vievät ja työläät manuaaliset mittaukset, jotka perustuivat shakkilaudan kaltaiseen tallennukseen. Tämän ansiosta nyt kokonaisia mittaussarjoja voidaan luoda ja arvioida yhden yön aikana. Tämä palvelu ei rajoitu pelkästään sisäiseen käyttöön.